Kezdőlap

Bemutatkozás

Email Nyomtat PDF

A  Pétervásárai Kistérség Közkincs kerekasztal bemutatkozása

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programja keretében elnyert pályázat eredményeként 2009 októberében létrehozta a Társulás Közkincs-kerekasztalát, a kistérségi együttműködés megteremtése és  elősegítése, a kulturális tervezés- és a fejlesztések összehangolása,  a meglévő kulturális-, közművelődési intézmények szolgáltatási színvonalának emelése, és a programkínálatot bővítése és ezáltal az általános életnívó és a térségben élők helyi kötődésének növekedése érdekében.


A kerekasztalhoz eddig alábbi partner szervezetek csatlakoztak:

  • Művelődés Háza és Városi Könyvtár, Pétervására – képviseli: Szántó Györgyné intézményvezető
  • „Palócföldi 9-ek” (9 község kulturális civil szervezetei és önkormányzatai) Parád – képviseli:     Csortos Béláné önkormányzati képviselő, pedagógus, művelődésszervező
  • Mátraderecske Község Önkormányzata – képviseli: Balákné Kovács Klára önkormányzati képviselő
  • Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár – képviseli: Kovácsné Borbély Erzsébet könyvtáros
  • Nagyközségi Könyvtár, Recsk – képviseli: Nemes Marianna könyvtárvezető
  • Sirok Község Önkormányzatának Kulturális Bizottsága – képviseli: Rajnavölgyi Vilmos  önkormányzati képviselő, könyvtáros
  • Szajla Község Önkormányzata – képviseli: Huszár Béláné, „Mákvirág” Napköziotthonos Óvoda, óvónő
  • Általános Művelődési Központ, Tarnalelesz – képviseli: Szabó István igazgatóhelyettes, népművelő
 
Koordinátor: Panyik Anita, a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet vezetője
 
A Kerekasztal 8 partner szervezetén keresztül összesen 12 település önkormányzatát, és kulturális valamint civil szervezeteit fogja össze, és nyitott a további intézmények, civil szerveződések csatlakozására is.


A Közkincs-kerekasztal pályázatában az alábbi feladatok megvalósítását vállalta 2010. május végéig:

1. Kistérségi értéktár/- kataszter létrehozása. Ennek keretében:
  • Kulturális adatbázis készítése a Pétervásárai kistérségben működő kulturális csoportokról, és a kistérség szellemi, tárgyi és kulturális örökségének összegyűjtése,
  • A közművelődési intézmények és civil szervezetek szolgáltatásjegyzékének összeállítása

2. A kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyag elkészítése, melynek főbb részei: a humán infrastruktúra középtávú prioritásainak-, fejlesztéseinek- és azok lehetséges forrásainak meghatározása, pénzügyi- és időtervek készítése, stb.
 
3. Az előkészítő anyag a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban való aktív részvétel útján valósulhat meg. A tervezés elemei: helyzetfeltárásra alapozott koncepció elkészítése, majd a későbbiekben a stratégia és az operatív program kidolgozása.

4. Kistérségi, adott esetben mikrotérségi szintű közös pályázati projektlista összeállítása, kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, koordinálása, ehhez kapcsolódóan programfüzet megjelentetése.

5. Kistérségi/mikrotérségi partnerségek kezdeményezése, pályázat (pályázati terv) készítése.

6. Információközvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között.
 
A Pétervásárai Kistérség Közkincs-kerekasztala a pályázat feltételeinek megfelelően a programját. az önkormányzatok, közművelődési intézmények, egyesületek és civil szervezetek, továbbá a kultúra iránt elkötelezett aktivisták bevonásával kívánja megvalósítani.
 
A tagszervezetek képviselői rendszeresen megbeszéléseket tartanak az elvégzett, és még előttük álló feladatokról.
 
                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                       közművelődési referens
Utoljára frissítve ( 2011 október 20., csütörtök 08:30 )