Kezdőlap

hirek
Üvegzseb

Email Nyomtat PDF


Letölthető fileok
File neve
Típus
Méret
költségvetés_2011
pdf
258 KB
költségvetés_2011_1mód
pdf
404 KB

pdf


pdf


 

Élelmiszerlánc felügyeleti díj

Email Nyomtat PDF

AZ AGRÁRKAMARA HÍREI


Tisztelt Gazdálkodó!


Néhány hasznos információ az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

Ezek a következőek:

  • kistermelő                               (52/2010 FVM rendelet szerint)
  • mezőgazdasági kistermelő            (őstermelő, 8 millió forintig)
  • mikrovállalkozás                      (max. 10 fő, éves árbevétel max. 2 millió euró)
  • kisvállalkozás                           (max. 50 fő, éves árbevétel max. 10 millió euró)

A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül például:

  • élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;
  • élelmiszer-, vagy takarmány-termelési célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és ültetési anyag forgalmazása;
  • élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
  • szaporítóanyag előállítása vagy tárolása;

Az 1. sz. táblázat tartalmazza (a teljesség igénye nélkül!), a kapcsolódó TEÁOR kódokat.

A felügyeleti díj bevallás határideje május 31.Az élelmiszerlánc felügyeleti díj összegét a

Utoljára frissítve ( 2012 május 25., péntek 09:59 ) Bővebben...
 

Egységes kérelem

Email Nyomtat PDF

AZ AGRÁRKAMARA HÍREI

Tisztelt Gazdálkodó!

Elérkezett a 2012. évi egységes kérelmek benyújtási időszaka, melynek a jogszabályi hátterét a 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet tartalmazza. A rendelet értelmében az egységes területalapú támogatás annak fizethető ki, akinek a kérelem vonatkozásában a támogatható területe eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás kifizethető.

Az előző évhez képest 5 új jogcímmel bővült az igényelhető támogatások száma. Az egységes kérelemben lehet a területalapú támogatások mellett a különböző állatlétszámhoz kötött, valamint beruházási támogatások kifizetési kérelmét is igényelni. Az előző évekhez hasonlóan a benyújtás elektronikusan teljesíthető. A benyújtáshoz az okmányirodában kapott ügyfélkapus felhasználói névre és a hozzátartozó jelszóra, vagy az MVH-tól kapott jelszóra van szükség.

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15.

2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 %...

Utoljára frissítve ( 2012 április 06., péntek 08:46 ) Bővebben...
 

8/2011. (I. 31.) VM rendelet

Email Nyomtat PDF

AZ AGRÁRKAMARA HÍREI

Tisztelt Gazdálkodó!

A vidékfejlesztési miniszter 8/2011. (I. 31.) VM rendelete módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések, monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályait. Ennek értelmében az ügyfél rendszeres monitoring adatszolgáltatásra köteles.
 
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból meghirdetett jogcím keretében támogatott, illetve finanszírozott műveletre, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy szerződés megkötésre került. Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie.
 
Az ügyfél köteles
 
a) a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követően 2011. évben február 15. és március 15. közötti időszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,
 
b) a művelet megvalósításának időszakában évente február 1. és március 1., 2011. évben február 15. és március 15. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
 
c) a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő év február 1. és március 1., 2011. évben február 15. és március 15. közötti időszakban a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és
 
d) a jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 1. és március 1., 2011. évben február 15. és március 15. között a fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.
Utoljára frissítve ( 2012 április 06., péntek 08:47 ) Bővebben...
 

Kötelező nitrát adatszolgáltatás 2010. december 31-ig.

Email Nyomtat PDF

AZ AGRÁRKAMARA HÍREI

Tisztelt Gazdálkodó!

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően elektronikusan is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező elektronikus adatszolgáltatás keretében.

A nitrát adatszolgáltatást 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, papír alapon, vagy az ebből a célból működtetett elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján az alábbiakban részletezettek szerint érhető el.
Utoljára frissítve ( 2012 április 06., péntek 08:47 ) Bővebben...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL