Kezdőlap Hírek A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételei és szabályai

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételei és szabályai

Email Nyomtat PDF

Az alábbi rendelkezések arra a mezőgazdasági nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre terjednek ki, amelyek (akik) használatában:
 
a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat,

b) erdő művelési ágú földterület van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,

c) vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van, és halgazdálkodási tevékenységet folytat.

A családi gazdaság esetében a jövedékiadó-visszatérítés igénylésére a családi gazdálkodó jogosult.

Jövedékiadó-visszatérítésre a mezőgazdasági termelő

a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágban a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,
b) az erdőgazdálkodó erdőfelújítási munkálatok keretében végzett tuskózási, gyökérszaggatási, talajművelési, ültetési, dugványozási, vetési és ápolási munkákhoz,
c) halgazdálkodási tevékenységet folytató mezőgazdasági termelő - a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve - közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált gázolajmennyiség után jogosult, beleértve - amennyiben a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe - a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiséget is.
A jövedékiadó-visszatérítésnél az 1 hektárra jutó mennyiség éves szinten nem lehet több, mint művelési áganként minden esetben egységesen 97 liter/ha/év, a szarvasmarha ágazatban pedig megszűnik az adó-visszatérítés. (VPOP 2008. augusztus 27.-én megjelent 31009/93-2008 közleménye alapján) A 2008-as évre vonatkozó adó visszatérítés mértéke: 68 Ft/l.

Amennyiben a naptári éven belül változik a mezőgazdasági termelő által megművelt földterület, felújított erdőterület, illetve használatban tartott halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség a felső korlát egy-tizenketted része és a terület mezőgazdasági termelő általi használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség. A megkezdett hónapot, a területet a hónapban elsőként használó mezőgazdasági termelőnél kell figyelembe venni.

A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság igazolását mezőgazdasági termők részére a megművelt föld helyrajzi száma alapján a földművelésügyi hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes megyei MgSzH (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság, falugazdászok), erdőgazdálkodó részére az erdőterület fekvése alapján az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes megyei MgSzH (a továbbiakban: erdészeti hatóság), halgazdálkodási tevékenységet folytató mezőgazdasági termelő részére a halastó vízijogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság igazolja.

A jövedékiadó-visszatérítés feltétele továbbá, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával, rendelkezzen. A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végző által kibocsátott számlán elkülönítetten kell, hogy szerepeljen a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyisége és összege.
A gázolaj beszerzése csak adóraktári, jövedéki vagy működési engedéllyel rendelkező forgalmazóktól történhet.
A jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a felhasználás napján keletkezik. Az adó-visszatérítés iránti kérelem

a) évente egyszer (a továbbiakban: éves bevallás) a naptári évben, vagy

b) éven belül gyakorítottan, az I. félévre (a továbbiakban: féléves bevallás), a III. negyedévre (a továbbiakban: III. negyedéves bevallás) és a IV. negyedévre (a továbbiakban: IV. negyedéves bevallás) vonatkozóan, - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a január 1. és június 30., a július 1. és szeptember 30., illetve az október 1. és december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolajmennyiségre nyújtható be.

A féléves bevallás esetén a visszatérített adó összegénél figyelembe vett gázolajmennyiség egy hektárra számítva nem haladhatja meg a felső korlát 50%-át. Ha azonban ennél az időszak tényleges felhasználása nagyobb, a különbözet a III. vagy a IV. negyedéves adóbevallás időszakának felhasználásaként figyelembe vehető.
Az éves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől, a féléves bevallás tárgyév július 15-étől, a III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől nyújtható be a Vám- és Pénzügyőrség székhely, vagy lakóhely szerint illetékes szervéhez az erre a célra rendszeresített adóbevallási nyomtatványon (vámhivatalok ügyfélszolgálatán kapható, vagy a www.vam.gov.hu honlapról letölthető J04 nyomtatvány).  A bevalláshoz - az elektronikusan benyújtott bevallás kivételével - csatolni kell a számlákat és a kiadott igazolásokat, és rendelkeznie kell jövedéki adó visszaigényléshez szükséges vámhivatali nyilvántartási számmal (VPID szám).

Fontos, hogy a 2.1-ás verzió számú nyomtatványon (ABEV2006 programmal letölthető) a 2008-as és az azt megelőző bevallási időszakokra vonatkozóan lehet a visszaigénylést és az önrevíziót elvégezni.

Az elektronikus benyújtási forma az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó egyéb adók tekintetében egyébként elektronikus adóbevallásra kötelezett adóalanyok esetében kötelező, az őstermelők esetében pedig javasolt. A témával kapcsolatos részleteket a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletben lehet megtalálni.

Veres Csaba
ügyfélszolgálati tanácsadó
Utoljára frissítve ( 2009 február 17., kedd 14:47 )  

Kapcsolat

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása

A kistérségi iroda

Elnök: Eged István

Cím: 3250 Pétervására,
Kossuth L. út 1.

Telefon:

36/568-052 | Fax: 36/568-053

Email : pvkttars@t-online.hu

ARANYKAPU

"ARANYKAPU"
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

3250 Pétervására,
Szent Márton út 14.

          Tel: 36/568-082,
                  36/568-083

Pedagógiai szakszolgálat:
                  36/568-052

email: aranykapu@petervasara.hu


Ki olvas minket ?

Jelenleg 38 vendég olvas minket