Kezdőlap Közkincs Ülések Ülések 2009-2010

Ülések 2009-2010

Email Nyomtat PDF

Alakuló ülés

Pétervására,

2009. október 8.

A Pétervásárai Kistérség Közkincs-kerekasztala 2009. október 8-án tartotta első ülését Pétervásárán. A résztvevők megvitatták és elfogadták a kerekasztal szakmai programját és ütemtervét. Meghatározták a Kistérségi Értéktár, valamint a 2010-es Rendezvénynaptár elkészítésének módját és ütemezését a tagönkormányzatok bevonásával. Az ülésen előadás hangzott el a fejlesztési stratégiáról és a kistérségi kulturális stratégia tervezésének módszertanáról. A résztvevők rövid tájékoztatást kaptak az aktuális pályázatokról is. Egyetértettek abban, hogy szükség van a térség többi településének bevonására is a Közkincs-kerekasztal munkájába. Végezetül megállapodtak abban, hogy a következő összejövetelre 2009 novemberében Recsken kerül sor.

                                                                                                Gerhát Gábor
                                                                                          közművelődési referens

 

Második ülés

Községi Könyvtár, Recsk

2009. november 5.

 

A Közkincs-kerekasztal második ülésére Recsken került sor. A nyár folyamán pályázati támogatásból gyönyörűen felújított könyvtárban Nemes Marianna intézményvezető látta vendégül a kerekasztal tagjait, és az ülésen résztvevő, a Palóc Út Egyesület mátraderecskei és recski képviselőit. A jelenlévők először a könyvtár egységes új berendezését és technikai felszereltségét tekintették meg, majd meghallgattak egy előadást az október 19-én, Kazincbarcikán megtartott regionális szakmai tanácskozásról, az itt elhangzott előadásokról, és a már több éve működő, bemutatkozó kerekasztalok (Hatvan, Nagykálló) követendő példáinak lehetséges átvételéről. A második előadás a 2010. évi Kistérségi rendezvénynaptár összeállításának tapasztalatait, és a kerekasztal tagjainak további feladatait ismertette a Kistérségi értéktár összeállításában.
 
Az előadások alatt meginduló, majd folytatódó kötetlen beszélgetés során felszínre kerültek az aktuális problémák. A kistérségben évek óta jól működő együttműködés valósul meg a Palóc Út Egyesülethez tartozó déli települések között, az északi települések között is hasonló együttműködés lenne indokolt.
 
Jelentős szükségletként vetődött fel egy mobil szabadtéri színpad közös beszerzése, mely nagy segítséget jelentene a térségi rendezvényekhez. A nagyobb programok megvalósításához nem csak a lelkes szervező-lebonyolító apparátus, hanem a megfelelő kiegészítő infrastruktúra (hangosítás, műanyagszékek, asztalok, stb.) megléte is fontos A felmerülő problémák már a következő kerekasztal ülést is előkészítették, amikor a problémafa és célfa felállítására és SWOT analízis elkészítésére kerül majd sor.

                                                                                                Gerhát Gábor
                                                                                          közművelődési referens

 

Harmadik ülés

Pétervására,

2010. február 18.

A kerekasztal harmadik ülésére a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása irodaépület tárgyalójában került sor. A kerekasztal a terveknek megfelelően az alapító tagok mellett további résztvevőkkel gyarapodott, így újabb települések kapcsolódtak be az együttműködésbe.
Először Gerhát Gábor közművelődési referens tartott beszámolót az eddig végzett munkáról.
Elkészült, és folyamatosan aktualizálódik a kistérség 2010 évi Rendezvénynaptára, melyet a Kistérségi honlap mellett a Hevestour honlapjánról is elérhetnek az érdeklődők. A naprakész tájékoztatásba az egri és gyöngyösi Tourinform irodák is bevonásra kerültek.
Frissített adatokkal elkészült és a honlapon elérhető a Kistérségi civil szervezetek listája, mely településenkénti bontásba tartalmazza a civil szervezeteket. A bejegyzett formában működő szervezetek mellett helyet kaptak a felsorolásban a be nem jegyzett szervezetek, amatőr csoportok, egyesületek, öntevékeny szervezetek, hagyományőrző csoportok is. Az adatbázis a tájékoztatás mellett segítséget jelent a kulturális rendezvények szervezésében is. Külön listán felkerült a honlapra a kistérségben működő hagyományőrző csoportok felsorolása is.
Legnagyobb munka a kistérségi értéktár elkészítése volt. A táblázatos formában összeállított értéktár tartalmazza a települések építészeti és tárgyi emlékeit, múzeumait és bemutatóhelyeit, valamint természeti értékeit, látnivalóit. A továbbiakban fényképekkel is kiegészített lista a kistérségi honlapon lesz megtekinthető.
Elkészült a kistérségi települések szolgáltatáslistája is, mely a közművelődési intézmények objektív adottságainak összeírásán kívül az általuk kínált szolgáltatásokat is tartalmazza. A lista tartalmazza az egyes településeken megtalálható egyéb lehetőségeket, a civil szervezetek, vállalkozások kulturális szolgáltatásait is.
Az adatbázis fontos segítséget nyújt a Kistérségi kulturális stratégia elkészítéséhez, melynek előkészítése a kerekasztal munkájának fontos feladata. Ennek keretében az ülés második részében a részvevők Panyik Anita munkaszervezet vezető irányításával SWOT analízis keretében feltárták a kistérség előnyeit, hátrányait, lehetőségeit és veszélyeit. Az analízis eredménye, és összegyűjtött információk birtokában megrajzolt problémafa és célfa szintén a kulturális stratégia részét képezi majd.

Az aktuális rendezvények és pályázati tájékoztatás mellett az ülésen ismertetésre került a „Kistérségi Pár-beszéd” elnevezésű, február 26-án Pétervásárán megrendezésre kerülő megyei szakmai műhely programja, melyre a kerekasztal tagjai is meghívást kaptak.
 
                                                                                                Gerhát Gábor
                                                                                          közművelődési referens
 
 

Negyedik ülés

Hatvan,

2010. március 25.

Látogatás a Hatvani Kistérség Közkincs kerekasztalnál


A Pétervásárai Kistérség közkincs kerekasztalának tagjai tapasztalatszerző látogatást tettek a Hatvanban, a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár keretében működő Közkincs kerekasztalnál.
A kölcsönös megismerkedést követően Mácsik Éva, a Hatvani Kistérség munkaszervezet vezetője köszöntötte résztvevőket, és röviden bemutatta a munkaszervezet munkáját. Ezután Matiszlovivcsné Horvát Éva előadásában ismertette a kerekasztal működésének 3 éves tapasztalatait, és az elfogadás előtt álló Kistérségi kulturális stratégia elkészítésének menetét, és módszerét. Barna Attiláné a térségben megvalósult pályázatokról, Cseh Katalin Bernadett pedig a civil szervezetek, és kulturális szolgáltatók listájának összeállításáról beszélt. Rövid szünet után Jellinek János, az intézmény igazgatója ismertette a 2013-ig megvalósuló fejlesztési terveket, majd a vendégeket körbekísérte a pár éve megújult intézményben. A rendezvényhelyszínek és kiállítóhelyek megtekintése után a könyvtár bemutatása következett. A látogatóknak különösen a hangulatosan berendezett gyerekkönyvtár nyerte el tetszését, ahol az egri Harlekin Bábszínház több tucat óriásbábja, valamint a nemrég lezárult olvasópályázat eredményként a gyerekek és szüleik által elkészített „tökházakból” berendezett kiállítás színesíti a hangulatot.
A közösen elfogyasztott munkaebéd során kötetlen beszélgetésre került sor.
A résztvevők gazdag tapasztalatokkal távoztak Hatvanból. A látogatás értékes ötleteket, és tapasztalatokat nyújtott a kerekasztal további munkájához, és megalapozta a későbbi együttműködést.


                                                                                                Gerhát Gábor
                                                                                         közművelődési referens

 

Ötödik ülés

Pétervására,

2010. április 22.


Ezen az ülésen a hatvani látogatás tapasztalatainak megbeszélésére került sor. A látogatáson résztvevők beszámoltak a kerekasztal többi tagjainak a látottakról, és a hasznosítható ötletekről, követendő példákról.

A hatvani tapasztalatok, a településeken végzett feltáró munka, és a februárban elvégzett SWOT analízis alapján elkezdődött a kistérségi kulturális stratégiát előkészítő anyag összeállítása.

A kerekasztal tagok tájékoztatást kaptak a támogatási összeg folyamatban lévő kérvényezett átcsoportosításáról, mely lehetővé teszi a pályázati támogatás hatékonyabb felhasználását.  A résztvevők megbeszélték az átcsoportosított keretből tervezett kiadványok – a kistérség 2010. évi kiemelt rendezvénynaptárának, és az értéktár füzetek első részének - tervét. Végezetül a projekt lezárásának aktuális kérdései, és a májusra tervezett zárókonferencia anyagának előkészítésére és megbeszélésére került sor.
 
                                                                                                 Gerhát Gábor
                                                                                          közművelődési referens
 
 
 

6. ülés - Zárókonferencia

Pétervására,

2010. május 12.


A Pétervásárai Kistérség Közkincs kerekasztala nyilvános zárókonferencia keretében számolt be az eltelt kilenc hónap szakmai munkájáról. A rendezvényen a kistérség településeinek meghívott polgármesterein kívül részt vett Szolnoki Adrienn, az Észak-Magyarországi Kulturális és Koordinációs Iroda irodavezetője, továbbá Gál Sándor és Csathóné Szabó Erika, a Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődés Intézet munkatársa.
Az ülést Panyik Anita munkaszervezet vezető nyitotta meg, majd Gerhát Gábor közművelődési referens beszámolt a kerekasztal elvégzett szakmai munkájáról. A résztvevők megismerték az egyes ülések részleteit, továbbá az elektronikus vagy nyomtatott formában elkészített dokumentumokat (2010. évi kistérségi Rendezvénynaptár, Kistérségi szolgáltatásjegyzék, Kistérségi értéktár, Kulturális stratégia előkészítő anyaga, 2010. évi tervezett projektlista). A power-pointos beszámoló végén szóba kerültek további feladatok: a nyomdában lévő kistérségi értéktár füzetek első számának megjelentetése, valamint a projektet lezáró pályázati elszámolás.
Gál Sándor hozzászólásában értékelte a kerekasztal eredményeit, és összegezte a Heves megyében működő közkincs kerekasztalokról szerzet tapasztalatait. Kifejtette, hogy a közkincs kerekasztalok munkájára a jövőben is szükség van, és érdemes és fontos ezt a kezdeményezést folytatni.
A továbbiakban Szolnoki Adrienn ismertette a program továbbfolytatására az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiirt pályázatokat.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kerekasztal tevékenysége eredményes volt, és megerősítették, hogy az elkezdett munkát és együttműködést szeretnék jövőre is folytatni.
A rendezvény állófogadással és a résztvevők közötti kötetlen beszélgetéssel ért véget.
 
 
                                                                                                 Gerhát Gábor
                                                                                          közművelődési referens
 
Utoljára frissítve ( 2011 március 02., szerda 10:40 )  

Kapcsolat

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása

A kistérségi iroda

Elnök: Eged István

Cím: 3250 Pétervására,
Kossuth L. út 1.

Telefon:

36/568-052 | Fax: 36/568-053

Email : pvkttars@t-online.hu

ARANYKAPU

"ARANYKAPU"
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

3250 Pétervására,
Szent Márton út 14.

          Tel: 36/568-082,
                  36/568-083

Pedagógiai szakszolgálat:
                  36/568-052

email: aranykapu@petervasara.hu


Ki olvas minket ?

Jelenleg 12 vendég olvas minket