Kezdőlap Közkincs Ülések Ülések 2010-2011

Ülések 2010-2011

Email Nyomtat PDF

első ülés

Pétervására,

2010. október 28.

A kerekasztal második ütemének első ülésére 2010 októberében a Kistérségi Társulás irodája adott helyet. Az ülésen a korábbi tagok mellett részt vettek az út tagok is. A 8 alapító mellett a tagság már 22 résztvevőre bővült (intézmény, civil szervezet, egyesület, önkormányzat), akik az új évadban jelezték együttműködési szándékukat.
 Az összejövetelen – melyen 15-en vettek részt  - Gerhát Gábor összefoglalta az előző év munkáját, majd a tagok megvitatták és elfogadták a második ciklus munkatervét (a K2-a pályázatban vállalt feladatok, a kulturális stratégia elkészítésének elméleti és gyakorlati feladati és ütemezése, a meglévő adatbázisok bővítése, stb.) Célként fogalmazódott meg, hogy az összejöveteleket más-más településeken megtartva lehetőség adódjon egymás intézményeinek, munkájának megismerésére is. 
 Szóba került, hogy az elérhető pályázatok méretük miatt nem alkalmasak a kisebb, és szegényebb kistérségek, települések számára. Ezért a pályázati rendszer hiányosságaival kapcsolatban felmerült egy felhívó levél megfogalmazása is az illetékesek felé, melyet a következő ülésre halasztottak a tagok. Az összejövetel második felére megérkezett Ivády Gábor, Ivád község polgármestere, országgyűlési képviselő is, aki ígéretet tett, hogy igény szerint a parlamentben is interpretál e kérdésben. Az összejövetel hasznos eszmecserékkel zárult.


                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                        közművelődési referens


második ülés

Mátraderecske, Népművészeti ház, Mofetta

2010. november 25.

A kerekasztal tagok 2010 novemberében Mátraderecskén találkoztak a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet által fenntartott Népművészeti Házban, mely a település kulturális életének egyik fő színtere. Vidiné Kiss Anikó ismertette a Népművészeti Ház adottságait, feladatait és munkáját, bemutatta a gazdag kiállításokat, és bemutatót tartott a hagyományos szövőszékek használatából. Előadásában kitért a Mátraderecske Idegenforgalmáért Egyesület által szervezett Palóc Párnafesztivál tapasztalataira. Béresné Nemcsák Ilona, az egyesület alelnöke, a fesztivál megálmodója és lelke is hasznos információkat osztott meg a jelenlévőkkel a szervezés, lebonyolítás, és a különböző kapcsolt programok terén. Az augusztusban már negyedik alkalommal megrendezett Palóc Párnafesztivál a Háziipari szövetkezet, a település lakosai és lelkes önkéntesek, valamint a meghívott vendégfellépők együttműködésének eredményeként a község legnagyobb, és egyre híresebbé váló rendezvénye.
A kerekasztal tagjai ezután meglátogatták Mátraderecske másik nevezetességét, a helyi idegenforgalom legnagyobb vonzerejét jelentő Mofetta Széndioxid Gyógygázfürdőt. A község fenntartásában működő létesítményben Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere látta vendégül a Közkincs kerekasztalt. Köszöntője után ismertette a település rövid és hosszú távú kulturális és idegenforgalmi terveit. Ezt követően az intézmény vezetője, dr Gyetvai Gyula főorvos részletes előadásában bemutatta a szárazfürdő és a kezelések jellegzetességeit, majd körbevezette a résztvevőket a modern intézményben. A bőséges vendéglátással színesített látogatás során a tagok kipróbálhatták a gyógygázfürdős kezelést, és megtekintették a galérián lévő szőttes kiállítást is.


                                                                                                Gerhát Gábor
                                                                                         közművelődési referensharmadik ülés

Pétervására,

2011. február 2.

A kerekasztal következő ülésére 2011. februárban az előzetes tervekkel ellentétben nem külső helyszínen, hanem ismét Pétervásárán került sor. A változtatásra  azért volt szükség, mert a kulturális stratégia elkészítésére felkért közművelődési szakértő, Bordás István, a Sárospataki Városi Képtár igazgatója személyesen is szerette volna megismerni a kerekasztal tagjait, és a települések vezetőit. Ezért a Kistérségi Társulás irodaházában megtartott összejövetelre a polgármesterek is meghívást kaptak.
A bevezetőben Gerhát Gábor ismertette a 2011 évi rendezvénynaptár összeállításának nehézségeit, és a kiemelt rendezvénynaptár leporelló tervét. Bemutatta a 2011. évi Palóc kalendáriumot, melyben két színes és több fekete-fehér oldalon  tudott megjelenni a kistérség a közkincs program támogatásával.
 Bordás István elemezte a stratégiakészítés fontosságát, majd meghallgatta polgármesterek hozzászólásait. A jelenlévő vezetők többsége az őszi választásokon került a települése élére, és új ötleteket, terveket fogalmaztak meg a kultúra, és közművelődés terén. A kölcsönös eszmecsere során számos ötlet, javaslat, vetődött fel, jó tapasztalatok, és nehézségek hangzottak el, melyek hasznosan kiegészítették a tavaly már elvégzett SWOT analízis megállapításait. Körvonalazódott a már működő együttműködési formák mellett a hosszabb távú, és más településekre kiterjedő kapcsolatrendszer is.
A hasznos tapasztalatokkal zárult ülés után a kerekasztal továbbra is számít a már bekapcsolódott polgármesterek mellett újak részvételére is a Közkincs kerekasztal munkájában.


                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                        közművelődési referens
negyedik ülés

Parád,

2011. március 30.

A negyedik ülés ismét a szakmai terv szerint, vidéki helyszínen zajlott. Parád község, és az itt dolgozó közművelődési szakember a lelke, motorja annak a több mint 10 éve megvalósuló együttműködésnek, mely „Palócföldi 9-ek” néven a kistérség déli településeit fogja össze. Ennek keretében minden évben több közös rendezvény, fesztivál, kulturális program valósul meg. E jól működő együttműködés megismerése volt ezen ülés legfőbb célja.

Az ülésen Mudriczki József polgármester köszöntötte a résztvevőket, és ismertette Parád adottságait, kulturális és idegenforgalmi helyzetét, és hosszabb távú terveit, majd beszámolt a folyó kulturális projektekről, és a település oktatási és kulturális intézményeinek, kiállítóhelyeinek kiváló együttműködéséről.

Csortos Béláné művelődésszervező ismertette a Palócföldi 9-ek” együttműködésének eddigi történetét, lehetőségeit, előnyeit, tapasztalatait, a települések rendelkezésére álló, és egymásnak kölcsönadott tárgyi eszköz háttérről. Dokumentumokkal, fényképekkel színesítve bemutatta az eddigi rendezvényeket, programokat, kiadványokat, valamint beszélt az ezévi, és a további tervekről, a továbblépés lehetőségeiről és buktatóiról.

Az ülésen részt vett a szomszédos egri kistérség közművelődési referense, Fehérné Szabó Eszter, aki röviden tájékoztatta a jelenlévőket az egri kistérség Közkincs kerekasztalának munkájáról, az együttműködés ottani formáiról, és tapasztalatairól, ismertette és kiosztotta az egri kistérség elkészült 2011 évi programajánlóját, és bemutatta az általa szerkesztett Közkincs weblapot, előnyeit, tapasztalatait.

Gerhát Gábor közművelődési referens bemutatta a nyomdakész 2011 évi kistérségi kulturális programajánlót, és a nyers kulturális stratégiát, és kérte a kerekasztal tagok együttműködését és támogatását a stratégia települési önkormányzatok általi elfogadtatásában. Továbbá bemutatta a kistérségi kulturális weblapot, (www.pvkistersegikultura.blogspot.com) és kérte a kerekasztal tagok közreműködését annak folyamatos szerkesztéséhez, aktualizálásához.

Az ülésen szóba kerültek a ritkuló és korlátozott pályázati lehetőségek (NCA, NKA) következtében megnövekvő nehézségek, és az uniós pályázatok elmaradásának várható káros következményei.

A vendéglátás végén a résztvevők rövid sétát tettek Parádon, megtekintették Asztalos Johák fafaragó kiállítását, és a Freskó Étterem híres fali pannóit.


                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                        közművelődési referens
ötödik ülés

Erdőkövesd,

2011. április 20.

A közkincs kerekasztal egyik fontos feladatának tekintette, hogy a déli települések koordinációjának mintájára az északi részen is elinduljon valamilyen együttműködés. A két évad tapasztalatszerzései után (2009-10 Recsk, Hatvan, 2010-11 Mátradercske, Parád) a következő ülést a kistérség azon északi településen tartotta a kerekasztal, mely község színes és gazdag kulturális élettel rendelkezik, könnyebben kapcsolódási pontot talál a környező falvakhoz, és központját jelentheti egy alkalmanként már meglévő, de a későbbiekben szorosabbra fűzhető, szervezettebb együttműködésnek. Ezért erre az ülésre a kerekasztal tagokon kívül célzottan meghívást kaptak a környező falvak (Váraszó, Ivád, Istenmezeje, és Pétervására) nevelési-oktatási, közművelődési intézményeinek dolgozói, civil szervezeteinek képviselői, akik a későbbiekben szervesen is bekapcsolódhatnak a kerekasztal munkájába.

A művelődési házban megtartott ülésen Gombás Dezsőné polgármester köszöntötte a kerekasztal megjelent tagjait, ismertette a település kulturális infrastruktúráját, előnyöket, hátrányokat, adottságokat, és nehézségeket. Gerhát Gábor közművelődési referens közreadta az elkészült 2011 évi kistérségi kulturális programajánlót, bemutatta az elkészült kulturális stratégiát, és tájékoztatás adott annak települések általi elfogadásának helyzetéről, bemutatta a kulturális adatbázis, szolgáltatásjegyzék és értéktár aktuális állapotát és tájékoztatást adott az NKA népművészeti kollégiumának pályázatáról.

Zagyva Béláné Rita óvodavezető diavetítéssel színesítve bemutatta az óvoda és alsó tagozatos általános iskola, valamint az Erdőkövesdért Közalapítvány szervezésében megrendezett elmúlt évek kulturális eseményeit, és ismertette a programok létrejöttében az óvodai és iskola, valamint a szülők, és a közalapítvány tagjainak lelkes munkáját. Előadása közben praktikus ötleteket adott a dekorációk, jelmezek elkészítéséhez, megosztva tapasztalatait a jelenlévőkkel.

A továbbiakban a résztvevők - az ezévi rendezvénytervek alapján – megbeszélték a lehetséges együttműködések módját, szervezett formában való részvételt egymás eseményein, és a meglévő szolgáltatásjegyzék adatait kiegészítve számba vették, milyen tárgyi eszközökkel, felszereltséggel, infrastruktúrával rendelkeznek az egyes települések, melyeket egymás rendelkezésére tudnának bocsátani a közös rendezvényeken. Döntöttek a három szomszéd település (Ivád-Váraszó-Erdőkövesd) szorosabb kulturális együttműködésének kialakításáról, és ennek önkormányzati, és polgármesterek általi megerősítéséről, és kifejezték szándékukat a mikrotérség (a három település + Pétervására, Bükkszenterzsébet és Istenmezeje) szorosabb együttműködésére.


                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                        közművelődési referens
hatodik ülés - Közkincs kerekasztal zárókonferencia

Pétervására,

2011. május 11.

A pályázati ciklus lezárásaként a kerekasztal tagjai konferencia keretében tájékoztatták a települések vezetőit, önkormányzati tagjait, és egyéb érdeklődőket a kerekasztal második évadjának eredményeiről.

A zárókonferenciát Panyik Anita munkaszervezet vezető nyitotta meg, köszöntve a megjelent önkormányzatok képviselőit, a kerekasztal tagjait, és a további résztevőket. Eged István Pétervására polgármestere, a Társulás elnöke hangsúlyozta a kulturális feladatellátás fontosságát, és elismerte a kerekasztal munkájának eredményeit.

Gerhát Gábor közművelődés referens bemutatta a kerekasztal forrásai révén megvalósult kiadványokat: a 2011 évi Palóc Kalendáriumban a kistérségről megjelent oldalakat, a kistérség 2011 évi kulturális programajánlóját, és a kistérséget bemutató (fali, vagy állványra szerelhető) álló, 90*215 cm-es méretű fényképes molinót. Ezt követően ismertette az elkészült, és a Társulási Tanács által 2011. április 29.-én elfogadott kistérségi kulturális stratégiáról, és az abban megfogalmazott célok megvalósításának fontosságáról.

Bemutatta a továbbfejlesztett, interneten is elérhető kistérségi kulturális adatbázist, szolgáltatásjegyzéket és értéktárat, és tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közkincs program további pályázati finanszírozására nincs lehetőség.

A résztvevők megvitatták a továbblépés lehetőségeit, a kerekasztal fenntartásának és a további együttműködés folytatásának fontosságát.

Célul fogalmazódott meg újabb tagok részvétele, és hosszabb távon az összes település bevonása a kerekasztal munkájába.

A Pétervásárai kistérség Közkincs 2a. pályázatának zárórendezvénye állófogadással és kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.


                                                                                               Gerhát Gábor
                                                                                        közművelődési referens

Utoljára frissítve ( 2011 május 30., hétfő 12:37 )  

Kapcsolat

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása

A kistérségi iroda

Elnök: Eged István

Cím: 3250 Pétervására,
Kossuth L. út 1.

Telefon:

36/568-052 | Fax: 36/568-053

Email : pvkttars@t-online.hu

ARANYKAPU

"ARANYKAPU"
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

3250 Pétervására,
Szent Márton út 14.

          Tel: 36/568-082,
                  36/568-083

Pedagógiai szakszolgálat:
                  36/568-052

email: aranykapu@petervasara.hu


Ki olvas minket ?

Jelenleg 3 vendég olvas minket