Kezdőlap

Intézmény bemutatása

Email Nyomtat PDF

„ARANYKAPU” HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - Általános bemutatás

Az „Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ intézmény már 12 éve jelen van a kistérségi  településeken élő emberek életében a magzati léttől a 100 éves korig. Fenntartója a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása. A szociális szolgáltatások többsége az önkormányzatok által  kötelezően előírt feladatok. A intézmény által biztosított ellátások igénybevétele többnyire önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  A jól felkészült szakemberek szinte azonnal segíteni tudnak bármelyik településen. Az intézménynek jól kiépített kapcsolatrendszere van az önkormányzatokkal, a gyermekvédelmi hatóságokkal, szolgáltatókkal, a segítő szervezetekkel, oktatási és egészségügyi intézményekkel.

A családsegítő szolgálat munkatársai megoldást keresnek a problémákra, segítenek a hivatalos ügyek intézésében, megfelelő szakemberekhez irányítják az ügyfeleket, életvezetési tanácsokkal látják el őket. Sajnos az eladósodás, elszegényedés egyre nagyobb réteget érint, és ez azaz intézmény, ahol talán segíteni tudnak, amikor még nem nagy a baj. A jól kiépített kapcsolatai révén egyre több adományt kap az intézmény a Vöröskereszttől, SZETÁ-tól, a lakosságtól, vállalkozóktól, amiket a rászoruló családoknak adunk tovább.            
A szülők rossz anyagi helyzete kihat a gyermekek életminőségére, fejlődésére is. A gyermekjóléti szolgálat a családokban élő gyermekekre figyel. Az intézmény dolgozói a  szociális munka eszközeivel nyújtanak támaszt az érzelmi válságban, esetleg krízisben lévő személyeknek, köztük gyermekeknek is. A segítésben nagy fontossággal bír a családgondozók személyisége és speciális szakmai felkészültsége. Jelenleg egyre több gyermek kerül látókörbe, de túlnyomórészt az iskolai hiányzások miatt. A tapasztalat ezzel kapcsolatban az, hogy sokkal inkább a tanulók motiváltságának hiánya okozza az iskolakerülést, nem a szegénység.    
A közoktatás szakszolgálataiban dolgozó gyógypedagógusok, a pszichopedagógus, a fejlesztőpedagógus mind azon dolgoznak, hogy helyrehozzák a családi gondok által okozott gyermeki fejlődés hiányosságait.            A válások során kialakult gyermeki lelki problémák orvoslására pszichológust foglalkoztat az intézmény.      
Sajnos sok olyan család is van, ahol születési rendellenesség, vagy baleset miatt fogyatékosság, tartós betegség, látáshiba, süketség fordul elő. Ezeknek a gyermekeknek a tanulása a kistérségi oktatási intézményekben nem biztosított, így a megyeszékhelyre hordja be őket az intézmény támogató szolgálata minden nap. Több fogyatékos emberhez lakásra is kijárnak, és segítenek ügyintézésben, szakorvoshoz szállításban, a testi, személyi higiéné megőrzésében.
Talán a leglátványosabb területe az intézménynek a házi segítségnyújtás, ill. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amit főként idős emberek vesznek igénybe.              Ez a munka kizárólag kint folyik a településeken, és a jól ismert, régóta ott dolgozó gondozónők végzik. Segítenek az ellátottaknak a bevásárlásban, a testi, személyi higiéné biztosításában, a háziorvossal való kapcsolattartásban, a gyógyszeríratásban, kiváltásában, a lakókörnyezet tisztántartásában, hivatalos ügyek intézésében, apróbb házkörüli javításokban. Magányos, legyengült idősek esetében személyes gondozást végeznek. A gondozók az ellátottakkal bizalmi, szeretetteljes viszonyt alakítanak ki.

Az intézmény vezetésének célja, hogy a kistérségi településeken egy olyan szociális hálót építsen ki, ahol minden rászoruló lakos problémája megoldásához segítséget kap.

Utoljára frissítve ( 2011 október 20., csütörtök 08:25 )