A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése

Nyomtat
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtott be a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése érdekében kiírt, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-1.1.5/C pályázati forrás elnyerésére, mely pozitív elbírálásban részesült.
A projekt célja olyan kistérségi szintű, fenntartható térségfejlesztési kapacitás kialakítása, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, s ezáltal a közjó helyben élők által is érzékelhető növelését, végső soron a leghátrányosabb helyzetből való kitörését.

A projekt végrehajtása során a következő tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Térségfejlesztés szervezése: a kistérség munkaszervezetében egy, a kistérség összes tagtelepülése érdekében a jelen projekt ideje alatt folyamatosan tevékenykedő térségfejlesztési szervező munkatársat alkalmazunk saját teljesítésben. A szervező munkatárs a pályázat beadásakor már munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.

Részvételi alapú tervezés elterjesztése: cél a fejlesztési szakemberek együttműködésének biztosítása, a partnerek bevonásán alapuló tervezés és végrehajtás segítése, ezáltal a térségi kötődés erősítése.Térségfejlesztési tervezési ismeretek elterjesztése: célja a jó gyakorlatok megismerésével, különböző térségfejlesztési tervezési és végrehajtási módszertanok és azok alkalmazási tapasztalatainak átadásával elérni, hogy a térség lakossága, társadalmi és gazdasági szereplői közös célokat fogalmazzanak meg, a kistérség jövőképével valamennyi érintett csoport azonosulni tudjon a tervezési folyamat végére.
Program alapú fejlesztés meghonosítása: a korábban elfogadott kistérségi programok korszerűsítése, felülvizsgálata, illesztése az új kormányzati és területi politikához az új támogatáspolitikai és intézményi szabályozási és finanszírozási keretekhez.
A kistérségi fejlesztési igényeknek és a térségi stratégiai elképzeléseken nyugvó összehangolt fejlesztési programok tervezésének segítése.
Fejlesztések összehangolása és monitoringja: A projekt lényeges eleme a monitoring tevékenység, amely során figyelemmel kísérjük, hogy a projektelemek megfelelő hatékonysággal kerülnek-e végrehajtásra, valamint biztosítják-e a kitűzött célok elérését. A projekt keretében definiált monitoring mutatók segítségévelkövethető nyomon a fejlesztések/program eredményessége. A térségfejlesztő munkatárs feladata ezek értékelése, és jelentés készítése a Kistérségi Fejlesztési Tanács felé.

Térségfejlesztés társadalmasítása: projektgazdaként a térségfejlesztés minden szakaszában a megfelelő nyilvánosság elérése érdekében az előírásoknak megfelelő módon és tartalommal információt nyújtunk a következő eszközök segítségével:

Továbbá a projekt keretében létrehozunk és működtetünk egy kistérségi, fejlesztési bizottságot, amely a PKTT-nak társulási tanácsa felé javaslattételi és döntés-előkészítési jogosítvánnyal rendelkezik.

A pályázati feltételeknek megfelelően került kialakításra a Bizottság, amely 26 tagú.

A programmal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.